fizjoterapia w bólach głowy

Bóle głowy są bardzo częstym zjawiskiem, bywa, że występują samoistnie, ale czasami są integralną częścią procesu chorobowego toczącego się w organizmie. Wśród głównych czynników można wymienić biologiczno-fizjologiczne (problemy sercowo-naczyniowe, trawienne czy endokrynne) i psychologiczno- społeczne (podatność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, cechy osobowości i temperament).

Rodzaje bólów głowy:

  • MIGRENA
  • BÓL GŁOWY TYPU NAPIĘCIOWEGO
  • KLASTEROWY BÓL GŁOWY
  • NERWOBÓLE, np. neuralgia nerwu trójdzielnego, bóle głowy i twarzy po przebytym półpaścu
  • WTÓRNE BÓLE GŁOWY

By dobrze zdiagnozować ból głowy musimy poznać jego charakter, nasilenie, lokalizację i czas trwania, jak również bodźce, które wzmagają ból i zwiększają jego natężenie oraz czynniki wpływające na złagodzenie dolegliwości bólowych.

FIZJOTERAPIĘ W BÓLACH GŁOWY prowadzą:

MGR ANNA REINER, MGR ZUZANNA PLATA, MGR ANNA KUŚNIERCZYK

STOSOWANE METODY