fizjoTERAPIA pourazowa

Większość z nas w ciągu swojego życia doznało lub dozna urazu. Niektóre są na tyle małe, że szybko o nich zapominamy. Ale nawet taki uraz może dać w przyszłości niemiłe konsekwencje. Inne z kolei sprawiają, że chwilowo lub na dłużej stajemy się niesprawni i uzależnieni od osób trzecich. W niektórych przypadkach wskazana jest natychmiastowa operacja np. po skomplikowanych złamaniach. Jednak wiele operacji da się uniknąć lub odłożyć w czasie dzięki profesjonalnie przeprowadzonej fizjoterapii.

Prowadzimy terapię ruchową po:

  • skręceniach i zwichnięciach stawów
  • naderwaniu lub zerwaniu więzadeł i innych struktur stawowych
  • zespoleniu lub uzyskaniu pełnego zrostu kostnego po złamaniu kości (chyba, że lekarz zaleci inaczej)
  • naderwaniu lub zerwaniu mięśni i ścięgien.

Terapia pourazowa różni się bardzo mocno w zależności od czego dotyczy uraz, ale również czy jest w fazie ostrej, podostrej, przewlekłej. Po dokładnym wywiadzie i badaniu ustalimy indywidualny plan terapii.

fizjoterapię pourazową prowadzą:

MGR ANNA KUŚNIERCZYK, MGR ANNA REINER, MGR ZUZANNA PLATA

STOSOWANE METODY