fizjoterapia poudarowa

Udar zwykle kojarzy nam się z osobami starszymi ok. 70 roku życia. Niestety spotyka to coraz młodsze osoby nawet 40- letnie. Wynika to z trybu życia jaki dzisiaj prowadzimy: stres, ciągłe napięcie, zmęczenie, brak odpowiedniej ilości snu, złe odżywianie, używki , szybkie tempo życia. Wszystko to sprawia, że nasz organizm buntuje się i odmawia posłuszeństwa.

Czym jest udar?

Jest to incydent naczyniowy spowodowany zakłóceniem dopływu krwi do mózgu w wyniku:

  • zablokowania - udar niedokrwienny
  • pęknięcia - udar krwotoczny tętnicy zaopatrującej mózg w krew.

Niezależnie od tego, z którym rodzajem udaru mamy do czynienia proces leczenia przebiega podobnie.

Ważny jest czas!!! Należy od samego początku wdrażać procedury rehabilitacyjne by usprawnić powrót pacjenta do zdrowia oraz zapobiegać negatywnym kompensacjom organizmu. Terapia ukierunkowana jest na poprawę funkcji. Ćwiczenia są dobierane tak, by można je było wykorzystać w życiu codziennym. Zawsze dążymy do tego, aby pacjent osiągnął jak największą samodzielność ruchową.

Ogromna rolę pełni opieka rodziny nad chorym. Opiekunowie powinni nauczyć się w jaki sposób pielęgnować oraz jak pomagać osobie po udarze w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Wszystko po to by zapobiegać patologiom oraz aby rehabilitacja była skuteczna. W przypadkach gdy doszło do uszkodzenia lewej półkuli mózgu, mogą pojawić się zaburzenia mowy tzw. afazja. Wówczas nieceniona będzie pomoc logopedy.

terapię poudarową prowadzą:

MGR ZUZANNA PLATA, MGR ANNA REINER, MGR ANNA KUŚNIERCZYK

STOSOWANE METODY