FIZJOTERAPIA W CHOROBACH DZIECIĘCYCH

Homeostaza to stan równowagi. Gdy wszystkie układy w naszym ciele współpracują ze sobą, gdy każdy organ ma prawidłową strukturę i pełni przeznaczoną mu funkcję, mówimy wtedy o zdrowiu. Jednak mutacje genetyczne, urazy, niedobór i nadmiar hormonów, witamin, mikroelementów, czynniki środowiskowe sprawiają, że młode organizmy chorują.

Podczas wizyty przeprowadzamy wywiad chorobowy dziecka, jak i wywiad rozwojowy. Badamy ciało pod kątem ortopedycznym i neurologicznym. Jednak najważniejsze dla terapeuty jest badanie funkcjonalne. Pokazuje ono jakie ma dziecko możliwości, które potem konfrontujemy z jego potrzebami. W zależności co ogranicza funkcjonowanie dziecka, terapia może bardziej się skupiać na tkankach (np.: mięśniach lub stawach), czyli działaniu lokalnym, albo na pracy nad funkcjami, gdzie będzie uczestniczyć całe ciało. Wspólnie z rodzicami ustalamy indywidualny plan terapii.

Pomóżmy dzieciom przeć do przodu i cieszyć się z każdej chwili!

FIZJOterapię W CHOROBACH DZIECIĘCYCH prowadzI:

MGR ANNA KUŚNIERCZYK

STOSOWANE METODY