FIZJOTERAPIA W URAZACH RDZENIA KRĘGOWEGO

Wypadki komunikacyjne, skoki do wody oraz napady z pobiciem stanowią aż 90%przyczyn URK, pozostałe 10% jest efektem przewlekłych chorób bądź zmian zwyrodnieniowych w obrębie kręgosłupa..

Do uszkodzeń rdzenia kręgowego zaliczamy:

 • Zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia kręgowego
 • Zespół połowicznego uszkodzenia rdzenia kręgowego
 • Zespół ogona końskiego
 • Urazy rdzenia kręgowego
 • Wstrząśnienie rdzenia kręgowego
 • Stłuczenie rdzenia kręgowego
 • Ucisk oraz zmiażdżenie rdzenia kręgowego

Fizjoterapia pacjenta po URK ma charakter globalny. Dzięki odpowiedniej terapii dążymy do osiągnięcia coraz to nowych zdolności ruchowych oraz do odzyskania czucia zarówno głębokiego jak i powierzchownego u pacjenta. Głównym celem jest zdobycie w jak największym stopniu samodzielności a tym samym niezależności od innych osób.

Do uszkodzeń rdzenia kręgowego zaliczamy:

 • Ćwiczenia sensomotoryczne - w celu pobudzenia czucia
 • Ćwiczenia oddechowe – by zapobiegać chorobom płuc, pobudzić do pracy klatkę piersiową
 • Ćwiczenia bierne - dotyczą części ciała, które są porażone,  wykonywane są aby zachować prawidłową długość, elastyczność mięśni oraz by zapobiegać zmianom zwyrodnieniowy
 • Ćwiczenia czynne - polegają na wykorzystaniu pracujących części ciała, by poprzez silę i napięcie w trakcie ruchu pobudzać do pracy organy, które uległy porażeniu. Z reguły są to zadania ukierunkowane na poprawę funkcji oraz wzmocnienie ogólnej siły mięśniowej.

fizjoterapię w urazach rdzenia kręgowego prowadzą:

MGR ANNA KUŚNIERCZYK, MGR ANNA REINER, MGR ZUZANNA PLATA

STOSOWANE METODY