fizjoterapia w chorobach neurodegeneracyjnych

Parkinson, Alzhaimer, stwardnienie zanikowe boczne- ALS, stwardnienie rozsiane- SM to tylko niektóre z grupy chorób neurodegeneracyjnych.

Czym charakteryzuje się ta grupa?

Jest to grupa wrodzonych lub nabytych postępujących chorób układu nerwowego, w których podstawowym zjawiskiem patologicznym jest utrata komórek nerwowych. Mogą one prowadzić do zaburzeń neurologicznych związanych z funkcją motoryczną (np. ataksja) lub związanych z pamięcią powodując demencję.

W tym przypadku proces chorobowy jest długi i często przebiega bezobjawowo. Pierwsze symptomy pojawiają się gdy znaczna liczba neuronów ulegnie uszkodzeniu lub uszkodzenie dotyczy określonej części ośrodkowego układu nerwowego. Rehabilitacja u tych pacjentów polega na utrzymaniu ich w jak najlepszej kondycji fizycznej oraz przeciwdziałanie skutkom zmian degeneracyjnych. Ważna jest u nich systematyczna praca nad koordynacją oraz kontrolą własnego ciała.

FIZJOterapię W CHOROBACH prowadzą:

MGR ANNA REINER, MGR ZUZANNA PLATA, MGR ANNA KUŚNIERCZYK

STOSOWANE METODY