METODA PNF

 PNF = proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie. Innymi słowy pobudzenie czucia ciała w przestrzeni i własnym ciele, aby osiągnąć prawidłową współpracę układu nerwowego i mięśniowego.

Terapia ta poprzedzona jest wywiadem oraz badaniem funkcjonalnym, aby określić wspólny cel działania. W trakcie ćwiczeń wykorzystujemy wzorce ruchowe, dociski stawowe, rozciągnięcia tkankowe, przenoszenie napięć na słabe mięśnie, aktywację mięśniową przez stopniowanie trudności. Dzięki tym technikom pracujemy na macie, usprawniamy chód, usprawniamy czynności dnia codziennego.

 Metoda PNF sprawdza się w:

  • rehabilitacji poudarowej
  • usprawnianiu niedowładów mięśniowych,
  • dysbalansach mięśniowych
  • usprawnianiu czynności życia codziennego
  • poprawie i nauce chodu