PINOTERAPIA

Pinoterapia jest techniką pomocniczą w kompleksowej fizjoterapii. Przy pomocy narzędzi bodźcujemy intensywnie układ nerwowy. W miejscu działania powstaje przekrwienie pobudzające organizm do samoleczenia chorego miejsca.

Podczas sesji terapeutycznych możemy zastosować:

  • pinoterapię miejscową, jako uzupełnienie terapii manualnej i innych technik (pobudzamy zaburzone czucie skórne, wprowadzamy w stretching miejscowy konkretną tkankę),
  • odreagowanie ogólne, jako osobna sesja terapeutyczna (bodźcowanie całego układu nerwowego w strefach aktywnych).

Zadaniem pinoterapii jest normalizacja pracy układu nerwowego. Sprawdza się w:

  • terapii przeciwbólowej,
  • bodźcowaniu braku lub zaburzonego czucia,
  • zmniejszaniu przeczulicy,
  • bodźcowaniu niedowładów,
  • uwrażliwieniu organizmu na działanie innych metod rehabilitacyjnych,
  • pracy nad bliznami (patrz: Terapia blizn).