MOBILIZACJE UKŁADU NERWOWEGO WG BUTLER'A

Metoda ta bada układ nerwowy, jego poruszanie się, ślizganie, uciśnięcie, powiązanie z innymi tkankami. Sprawdza również jego uwrażliwienie obwodowe i centralne. Do badania wykorzystuje się palpację, testy neurodynamiczne oraz ocenę przewodnictwa. Terapię mobilizacji układu nerwowego wprowadza się gdy struktury nerwowe są odbarczone i na ich drodze nie ma konfliktowych uciśnięć. Daje nam to gwarancję, że stan pacjenta nie ulegnie pogorszeniu i nie powstanie stan zapalny.

 Metodę tą wykorzystujemy:

  • w terapii przeciwbólowej,
  • w bodźcowaniu niedowładów,
  • w detonizacji spastycznego napięcia mięśniowego,
  • w wadach postawy.