METODA NDT-BOBATH

NDT = usprawnianie neurorozwojowe

Terapia poprzedzona jest wnikliwą
analizą neurorozwojową. Podczas badania sprawdzamy symetrię ciała
pacjenta, jakość napięcia mięśniowego w centrum ciała i na
obwodzie, odruchy z układu nerwowego, automatyzmy ruchowe, reakcje
nastawcze, reakcje równowagi, reakcje obronnego podporu. Analizujemy
rozwój stabilizacji, orientację w linii środkowej ciała oraz
rozwój ruchów selektywnych. Zwracamy uwagę na jakość wzorców
motorycznych.

Na podstawie wywiadu i wnikliwego
badania kwalifikuje się pacjenta do terapii, i określa jej cele.

 

Terapia z dużym powodzeniem
sprawdza się przy terapii noworodków, niemowląt i małych dzieci
oraz przy rehabilitacji zaburzeń centralnego układu nerwowego np.:
MPDz, po udarach czy urazach czaszkowo-mózgowych.