METODA FOI

 FOI czyli funkcjonalna osteopatia i integracja to terapia całego ciała, która zakłada, że organizm ludzki na problem powstały w narządach ruchu zawsze reaguje jako całość. Mechanizmy kompensujące są rozproszone po całym organizmie, zawsze według określonego wzoru. Dlatego są one łatwe do rozpoznania.

Dla FOI centralą osią, wokół, której wszystko się kręci jest kręgosłup. Jest on centralnym
miejscem połączeń, nie tylko pod względem funkcjonalnym lecz również jeśli chodzi o układ nerwowy.  Statyka czyli ustawienie w przestrzeni poszczególnych kręgów jest pierwszym krokiem do postawienia diagnozy i ustalenia terapii, gdyż zmiany w statyce kręgów są faktyczną przyczyną blokad oraz ograniczeń funkcjonalnych. Poza tym każdy problem w kręgosłupie wpływa na stawy obwodowe.

Podsumowując, w celu trwałego usunięcia problemu na obwodzie konieczna jest optymalizacja statyki oraz funkcji kręgosłupa.

Na koniec terapii ważne jest by nauczyć pacjenta żyć z nowopozyskaną ruchomością.
Dlatego niezbędny jest trening koordynacyjny oraz stabilizacyjny.

Dla kogo terapia foi?

Dla wszystkich osób zmagających się z bólami kręgosłupa oraz stawów obwodowych.