MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH

Jest jedną z form pracy manualnej, w której terapeuta wykorzystuje jako narzędzia: przedramię, łokieć, pięść, kostki lub paliczki, następnie wybiera luz tkankowy, zagłębia się w owe tkanki, słucha ciała pacjenta i podąża za jego rozluźnieniem. Jak jego nazwa wskazuje nie odnośni się tylko do pracy na strukturach położonych głęboko, ale dotyczy również tych powierzchownych. W tej metodzie nie stosujemy oliwki, pracujemy bardzo wolno, a tempo zabiegu wyznacza sama tkanka pacjenta, która zmniejsza swoje napięcie pod wpływem ciepła i upływającego czasu. W zależności od celu, jaki zamierzamy osiągnąć praca odbywa się z wykorzystaniem technik do rozciągnięcia lub skrócenia tkanki, a także z wykorzystaniem aktywnej pracy pacjenta lub ruchami biernymi.

Ze względu na to, iż działamy bezpośrednio na mięśnie, więzadła, ścięgna, przedziały mięśniowe możemy liczyć na obiecujące efekty terapeutyczne:

  • Poprawa ruchomości w obrębie stawów
  • Zmniejszenie nadmiernego napięcia
  • Poprawa ukrwienia i dotlenienia tkanek
  • Przywrócenie długości i elastyczności mięśni
  • Odciążenie układu nerwowego
  • Lepsza przesuwalność powięzi
  • Integracja strukturalna

Techniki mają na celu nie tylko działanie miejscowe, ale przede wszystkim wpływają na funkcje narządu traktowanego jako całość, dlatego praca na jednej strukturze opierająca się na rozluźnieniu mięśniowo-powięziowym i terapii punktów spustowych wpływa na elastyczność całej taśmy.